Online Rehab

Et språktreningssenter
Onlinerehab er en nettbasert språktjeneste beregnet på personer som trenger å trene på norsk tale.

Audiovisuell vektlegging
Alt fra lyder og ord til setninger presenteres med levende bilder og lyd kombinert med illustrasjoner/bilder og tekst som viser seg rytmisk/synkront i forhold til tale eller sang.

Et bibliotek for praktisk språktrening

Øvelsene er laget spesielt med tanke på verbal trening.

Siden alt støttes opp skriftlig, kan man trene på skriftlig norsk også.

Målgrupper
Materialet er beregnet på enkeltpersoner, skoler, pedagoger og logopeder som kan ha enkeltelever, elevgrupper og pasienter.

Quiz/Spørsmål
For de det er viktig for, kan man kvalitetssikre at materialet er blitt jobbet med, ved at brukerne utfører kjappe nettbaserte quizer til hvert

For mer info kontakt oss på tlf 456 32 594